שעועית שחורה כ-400 גרם

שעועית שחורה כ-400 גרם

שעועית שחורה כ-400 גרם

+ -