שעועית לבנה כ-400 גרם

שעועית לבנה כ-400 גרם

שעועית לבנה כ-400 גרם

+ -