שעועית אדומה כ-400 גרם

שעועית אדומה כ-400 גרם

שעועית אדומה כ-400 גרם

+ -