שום קלוף כ-180 גרם

שום קלוף כ-180 גרם

שום קלוף כ-180 גרם

+ -