לבבות דקל שלמים במי מלח

לבבות דקל שלמים במי מלח

לבבות דקל שלמים במי מלח

+ -