יין חרמון – רוזה (2020)

יין חרמון – רוזה (2020)

יין חרמון – רוזה (2020)

+ -