זית שחור יווני כ-300 גרם

זית שחור יווני כ-300 גרם

זית שחור יווני כ-300 גרם

+ -